Prikaz notranjega okolja tovarne

2024-01-08

Imamo profesionalno opremo za testiranje: vključno s platformo za testiranje optičnih parametrov, platformo za testiranje staranja, platformo za testiranje transporta vibracij, profesionalno proizvodnjo, testerjem končnih ploskev optičnih vlaken, brusilnikom končnih ploskev optičnih vlaken, ultrazvočnim čistilcem, laserskim napajalnikom, spektrometrom, merilnikom optične moči , osciloskop, medicinski tester vzdržljive napetosti, medicinski tester puščanja, medicinski tester puščanja, generator elektrostatične razelektritve, toplotna slika, tester hrupa itd.